HET QUELPAERT DE BRACK.

Missiven Taijoan naar Batavia. 17 oktober 1643.

... waarover te rade wierden ende resolveerden noch morgen met den dage het Quel de Brack ende de joncke de Hoope naar Pehouw [Paisha Tao] te largeeren [waar de fluit 't Vliegende Hart op het rovers-eiland (Pachao Tao) was vergaan].  


Missive Taijouan to Batavia October 17, 1643

.....whereabout came into council and resolved to tack tomorrow at dawn the Quel the Brack and the junk the Hoope to Pehouw [Paisha Tao where the flute the Vliegende Hart persihed on the rovers-eiland (robber island = Pachao Tao)].