English

De Geschiedenis van de Hollanders in Noordoost Azië

INLEIDING

Een van de meest bekende schepen die tot de 17e eeuwse maritieme macht van de Verenigde Oost-Indische Compagnie behoorde, is het jacht de Sperwer geweest. Vaartuigen van de V.O.C. bleken zo vaak niet bestand tegen de stormen die in de gevaarlijke zeeën van Oost-Azië voorkwamen, dat het buiten de kring van de belanghebbenden amper bekend is geworden dat dit jacht in 1653 op zijn reis van Taiwan naar Japan de haven van bestemming niet bereikte. Het waren de ongelooflijke avonturen van enige geredde opvarenden, die gedurende dertien jaar in onbekende streken verbleven,die veel indruk maakten op hun tijdgenoten. Het verhaal van hun ervaringen mag ook nu nog in de belangstelling staan, omdat daarin de eerste uitvoerige en betrouwbare inlichtingen van ooggetuigen worden gegeven betreffende een land dat toen en nog lang daarna, ontoegankelijk was voor vreemdelingen en dat zich verre hield van handelsbetrekkingen met Westerlingen. Wat twee eeuwen lang in Europa bekend is geweest van het geheimzinnige rijk Korea, was te danken aan een schipbreukeling van het jacht "de Sperwer".

Inhoudsopgave

 1. De rol van de Hollanders op Taiwan
  1. De naam Formosa
  2. Vroege geschiedenis
  3. De opstand van de Taiwanezen
  4. Herstel van het gezag
  5. Cornelis Caesar
  6. De Spanjaarden op Taiwan
  7. Japanse druk om de Spanjaarden te verdrijven
  8. De verovering van Kelang [Chilung]
 2. De schipbreuk van de Sperwer
  1. De Sperwer
  2. De schipbreuk en de aankomst op Deshima
  3. Deshima
  4. Verlaat naar huis
  5. Gage
  6. De achterblijvers
  7. Vergeten?
  8. Nazaten?
 3. Het journaal van Hamel en andere geschriften
  1. De lotgevallen van het manuscript
  2. Witsen's "Noord en Oost tartarye"
  3. Eigentijdse aanpassingen
  4. De diverse archieven
  5. Hamel's accuratesse
  6. De naam Quelpaert
  7. Wat verder met Hamel gebeurde
 4. Korea onder invloed van vreemde machten
  1. Chinese overheersing
  2. Japanse invloeden
  3. Hollandse en Engelse handelspogingen
  4. De angst voor Korea
  5. Nieuwe hoop na Hamel's terugkeer

    

 5. Bijlagen